Webbdesign

Imagic designs motto är att skapa Webbdesign med kvalitčt, design, funktion och innehåll. Alla lika viktiga delar för en lyckad hemsida. Den ska bland annat vara signifikant för ert företag och bransch, vara lättöverskådlig och ge ett professionellt helhetsintryck.

Kunden ska känna igen sig och känna sig hemma och förtrogen med er. Därför är det viktigt att utseende och innehåll förmedlar samma budskap och representerar företaget väl.

Oavsett om du vill ha en enkel eller avancerad sida, är ett stort eller litet företag, byggs webbsidan på en djupare analys för att spegla och framhäva just ert företags image, känsla och profil.

Imagic design skapar webbsidor för företag och presentationer som portfolios mm. Varje webbsida byggs från grunden, inga färdiga designmallar används, som annars är så vanligt numera.

Vad ingår?
Följande delar ingår alltid i uppbyggandet av en webbplats från Imagic. Behoven i de olika stegen varierar från företag till företag. Vi kommer tillsammans fram till vad ni behöver för bästa resultat i analysen och jag skapar sedan er webbsida utifrån det. Läs mer om arbetsgången här.

Analys, strukturering och design.
Vi går igenom ert syfte och era önskemål med webbsidan. De olika delarna struktureras upp för att skapa en pedagogisk och användarvänlig webbsida. Materialet sammanställs och utifrån det byggs designen upp.

Bildbehandling
Jag snyggar till och optimerar era bilder för webben, skapar grafik etc. Saknar ni bilder kan jag hjälpa till med fotografering eller anskaffandet av bilder. Behöver ni mer avancerad bildredigering finns också det som extratjänst.

Textredigering
Jag redigerar och webbanpassar text som ni tillhandahåller. Det kan vara texter från broschyrer eller kataloger eller som ni skrivit själva. Behöver ni hjälp med att skriva texter finns även det som extratjänst.

Programmering
Med HTML, XHTML, CSS, JavaScript etc efter webbstandarder. Koden felsöks och valideras.

Sökmotoroptimering – grund
Sökoptimering grund innefattar metataggarna keywords och description samt titeltext för varje sida. Läs mer om sökmotoroptimering.