Referenser

Bakgrund och kompetens
Utbildningar i webbdesign, multimedieproduktion och desktop publishing, kunskaper i grafisk form, reklam, marknadsommunikation och mediekommunikation. Flerårig erfarenhet av arbete med webbdesign i olika typer av projekt och kunskaper om ett flertal branscher.

Kunskaper i program som t ex Photoshop, Illustrator, Flash, Image Ready, Director, In Design, Quark Express och Dreamweaver. Programmering sker alltid för hand för fullständig kontroll och överblick.

Innehar vissa kunskaper i fotografering och har kontrakt med en bildbyrå. Kika gärna på fotosidorna.

Tidigare arbeten
Här nedan visas några exempel på tidigare arbeten.