Priser

Prissättning
Priset beror på hur avancerat arbetet är och hur mycket tid som krävs. Varje webbsida är byggd utifrån kundens speciella behov och förutsättningar. Ni får ett fast pris på hela arbetet när vi vet vad ni behöver.

Prisexempel
Eftersom behoven varierar så kraftigt är det svårt att ge något bra prisexempel men minipriset på en designad webbplats pĺ ca 5 sidor av Imagics kvalitet är 6.500 kr + moms.

För kostnadsförslag eller möte kontakta mig.

Allmänna villkor
Material lämnas senast 14 dagar efter beställning av webbsida om inget annat har avtalats.
Försening av material debiteras med 100 kr / dag.
Ändringar begärda av kund under pågående arbete debiteras med 495 kr / timme.

Betalningsvillkor
Faktura 10 dagar netto vid färdigställande.
Dröjsmålsränta 20%.
Innehar F-skattsedel.